gov.wales a llyw.cymru ffurflen cais newydd

Cyn cwblhau'r cais hwn, dylech sicrhau eich bod yn gyfarwydd â'r broses ymgeisio. Drwy barhau rydych yn cydnabod eich bod yn derbyn ein taliadau a'n taliadau.

Bydd angen i chi gwblhau ffurflen ar wahân ar gyfer pob parth, er enghraifft bydd angen i chi gwblhau dwy ffurflen os ydych am sicrhau enw parth Cymraeg a Saesneg.

Dim ond cofrestrwyr a gymeradwywyd all wneud cais am enwau parth .llyw.cymru a .gov.wales. Rhaid i fanylion y sawl sy'n gwneud cais fod yn fanylion y person sy'n cyflwyno’r cais, h.y. cofrestrydd a gymeradwywyd gan Janet.

All fields marked with an asterisk (*) are required.

Manylion y sawl sy'n gwneud cais

Dim ond cofrestrwyr a gymeradwywyd all wneud cais am enwau parth .llyw.cymru a .gov.wales. Rhaid i fanylion y sawl sy'n gwneud cais fod yn fanylion y person sy'n cyflwyno’r cais, h.y. cofrestrydd a gymeradwywyd gan Janet.

Manylion yr enw parth

Ychwanegwch yr ôl-ddodiad .llyw.cymru neu .gov.wales.

Y sefydliad a fydd yn defnyddio'r enw parth

Pa un o'r canlynol sy'n disgrifio'r sefydliad orau? *
Beth yw diben yr enw parth? *

Manylion cyswllt y sefydliad a fydd yn defnyddio'r enw parth

Bydd y rôl yn ymddangos yn y wybodaeth Whois ar gyfer yr enw parth hwn.

Manylion cyswllt y cofrestrydd

Rhaid i berson cyswllt y cofrestrydd fod yn gyflogai i'r cofrestrydd sy'n lletya'r enw parth.

Manylion y gweinydd enwau

Rhowch enw a chyfeiriad IP eich prif weinydd enwau.
Rhowch fanylion rhwng un a naw gweinydd enwau eilaidd.

Gwybodaeth ychwanegol

Beth yw eich dull o dalu? *

A hoffech gopi o'ch cyflwyniad?

Howffwn = yes, Na hoffwn = no

Privacy notice

Rhybudd preifatrwydd

Mae angen y wybodaeth ganlynol i`n galluogi ni i sefydlu`r gwasanaeth rhyngrwyd wedi`i gynnal hwn. Mi fyddwn yn ei ddefnyddio, fel y disgrifir yn ein rhybudd preifatrwydd safonol, i ddarparu`r gwasanaeth rydych chi wedi gofyn amdano, ei reoli a nodi problemau neu ffyrdd i wneud y gwasanaeth yn well. Mi fyddwn yn cadw`r wybodaeth hyd nes ein bod yn cael gwybod nad chi bellach yw cynrychiolydd eich sefydliad, neu hyd amser pan na fydd eich sefydliad bellach am i Jisc gynnal y gwasanaeth.